Linux kernel 2.4.21 alliberat!!

Després d’uns 6 mesos sense cap nova versió del nucli de Linux, Marcelo Tosatti ha alliberat la versió 2.4.21. En aquesta ja es troben solucionats greus problemes de seguretat com el que hi va haver amb ptrace, es recomanable que tothom actualitzi. Més canvis al changelog. Teniu una copia local del kernel aqui.
Autor: marble

This entry was posted in Linux. Bookmark the permalink.

Leave a Reply