CUPS en 5 minuts sobre Ubuntu Server

Realment és molt senzill instal·lar una impressora en aquestes alçades en un sistema Linux, sobre tot en Ubuntu a través dels assistents gràfics. Però que passa quan tenim un servidor sense X? Aquí teniu una breu descripció de com instal·laríem un servidor d’impressió basat en CUPS en una distribució basada en Debian com Ubuntu Server.

Els passos a seguir serien (com a root)

apt-get install cupsys

També és molt recomanable fer ‘apt-cache depends cupsys’ i instal·lar els paquest recomanats i els desitjables, sobre tot si les impressores son hp, ja que tenim disponible en els repositoris multiverse els paquet foomatic-filters-ppds i hplip.

No estaria malament comprovar que realment s’ha instal·lat tot correctament (dpkg -l |grep cupsys)

un cop instal·lat tot caldrà ajustar primer de tot les opcions de seguretat a /etc/cups/cupsd.conf

Dins d’aquest fitxer, per cada bloc ‘location’ cal afegir les línies Allow From 192.x.x.x que calguin per tal de donar accés a impressió, administració o control de CUPS via interfície web.

També caldrà modificar el fitxer /etc/cups/cups.d/ports i substituir el ‘localhost’ del primer Listen per el FQD o ip de la nostra màquina

Un cop fet tot això, caldrà reiniciar el servei: /etc/init.d/cupsys restart

Per accedir a l’administrador web caldrà introduir la següent url en el nostre navegador:

https://url_host:631

A partir d’aquí administrarem les impressores. Si teníem alguna impressora connectada, cups ens mostrarà la seva descripció i l’opció d’afegir-la. Si l’afegim llavors ens demanarà que triem el model de la impressora. És molt important que triem exactament la marca i model de la impressora a no ser que en coneguem una de compatible. Jo prefereixo sempre carregar-li el fitxer ppd (arxiu de traducció postscript a ghostscript) corresponents a la impressora (seria com un driver). Aquest fitxer el podem trobar ‘fàcilment’ a

http://www.linux-foundation.org/en/OpenPrinting

i en algunes marques a la web del fabricant.
Un cop tenim ja la impressora donada d’alta la podrem definir com a predeterminada si ens interessa i podem imprimir una pàgina de prova.

Per afegir aquesta impressora en un S.O. client win32 caldrà adreçar-se a l’administrador d’impressores i triar impressora remota (en xarxa), i de les opcions que apareixeran en la següent pantalla del ‘wizard’ triar la d’accés per http. L’adreça que caldrà introduir serà:

http://url_host:631/printers/nom_impressora

Si el S.O. client no té el ‘driver’ llavors demanarà que triem de la llista el driver de la impressora o bé que inserim disc. Un cop completat el ‘wizard’, ja tindrem la impressora enllestida per imprimir.

Cal tenir en compte que si el s.o. està dins d’un domini de win, caldrà introduir el servei d’impressió que estem oferint al directori actiu per tal que aquest estigui ‘accessible’ ja que del contrari la impressora es quedarà en estat de ‘opening’ (amb el corresponent cost de CPU)

Espero que serveixi d’ajuda.

Autor: cdelphi96

This entry was posted in GPL Tarragona. Bookmark the permalink.

Leave a Reply